Θεραπεία και προσωπική ανάπτυξη

50.00

Εξετάζονται:

  • Η χρήση της τέχνης για θεραπευτικούς λόγους.
  • Η αφηγηματική θεραπεία.
  • Η θεραπευτική δύναμη και η αισθητική απόλαυση της γραφής.
  • Η γραφή ως στοχαστική πρακτική.
  • Η βιβλιοθεραπεία.
  • Οι αφηγηματικές φόρμες της θεραπευτικής γραφής.
  • Είδη θεραπευτικής γραφής (βιωματική, ελεύθερη, ενσυνείδητη, εκφραστική, στοχαστική γραφή).
  • Η διαλογική γραφή.

Το webinar είναι σε μορφή pdf
Με την ολοκλήρωση της αγοράς θα δείτε στην οθόνη σας το αρχείο για download.

Κωδικός προϊόντος: webinar3 Κατηγορία: